3) สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญ " พระมหามงกุฎ "

ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

" สีแดงหมากสุก " เป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ที่สถาบันอัญเชิญมา

เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สิ่งสักการะประจำมหาวิทยาลัย

“ หลวงพ่อสิงห์ ” ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

"ต้นประดู่แดง" เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัวเตมาลา ในอเมริกากลาง มีเรือนยอดแผ่

กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง ใบเป็นรูปมนรีออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ลักษณะของใบปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบ

เรียบ มีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของลำต้น ดอกจะบานไม่พร้อมกัน จะทยอยกันบานไล่ขึ้นไปตั้งแต่โคน

ก้านช่อจนถึงปลายช่อ มีดอกเล็กสีแดงสด เวลาบานจะแดงสะพรั่งทั้งต้น เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอม

ออกดอกราวๆ เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม แต่ดอกจะอยู่ไม่ทนนัก

เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแดดจัด แต่ต้องการน้ำและความชื้นน้อย ปลูกในดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ต้นประดู่แดงเป็นพรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเหตุผลสนับสนุน 3 ประการ

1. สีของดอกประดู่แดง เป็นสีแดงเข้ม สวยงามซึ่งตรง

กับสีของสถาบัน (สีแดงหมากสุก)

2. ประดู่แดงจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรง

กับวันสถาปนาสถาบัน คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์

3. ต้นประดู่แดงเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งแกร่งพอสมควร

แสดงถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com