คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ETAMสาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ICPE สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

 

ระดับปริญญาโทโดยใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปี (4+1 ตรีควบโท)

METAM สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

MECPE สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

Last modified on Monday, 06 June 2016 06:58

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com