คณะบริหารธุรกิจ สาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Last modified on Monday, 06 June 2016 07:02

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com