คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (1)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ETAMสาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

ICPE สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

 

ระดับปริญญาโทโดยใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปี (4+1 ตรีควบโท)

METAM สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

MECPE สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com