Up

งานกิจการนักศึกษา

หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคใต้)
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเหนือ)
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคอีสาน)
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคตะวันออก)
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคกลาง)
ประกาศเรื่องการส่งเอกสารขอผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศการรับสมัคร และรายงานตัว / โอนย้ายเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
แบบรายงานตัว รด.2 (แบบว่างเติมเอง)
แบบประวัตินักศึกษาวิชาทหาร
ตัวอย่างการกรอกเอกสารแบบรายงานตัว (แบบ รด.2)
 
 
Powered by Phoca Download

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com