Up

งานห้องคอมพิวเตอร์

แบบคำขอการให้บริการ Perimeter Firewall (.pdf)
แบบฟอร์มขอ User Account เพื่อใช้บริการ Internet
คู่มือ GoogleClass for Student
รายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและฟังการบรรยาย ภายในประเทศ
คู่มือ GoogleClass for Teacher
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
การเชื่อมต่อไวไฟ @KMUTNB , @KMUTNB-WIFI
 
 
Powered by Phoca Download
JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com