ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ (1)

งานบริการคอมพิวเตอร์

สามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ที่เบอร์ภายใน 1302 หรือเบอร์ 038-627-028

        DSC04390       DSC 3109

นายพนพล วรนุช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนิภัทร์ สุวรรณ

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์           

 

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ขั้นตอนการให้บริการวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ระหว่าง วิทยาเขต

2. ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นภาพรวมวิทยาเขตระยอง

3. ขั้นตอนการให้บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์

4. ขั้นตอนการแจ้งซ่อมระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร (WIFI,LAN,IP-PHONE,PHONE-Analog)

5. ขั้นตอนการให้บริการ Gogle Apps for Education (น.ศ. , อาจารย์)

 

 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com